Yhteystiedot

© Tuula Mäenpää, tuula.maenpaa @ unanuna.com

0400-848 130

Fin Mva
Akkimayunga's Nuka

Nuka

3.9.1990-12.2.2004

Nuka koiranetissä

nuka.jpg

Kasvattaja: Gerda Warmelink-Schaufeli, Hollanti
Omistaja: T&T Mäenpää
Isnäs
Lonkat A
silmät 0 (terveet) 19.5.99 & 26.3.93
KVK1 -suoritettu
Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n vetonäyttö- ja käsiteltävyysosa suoritettu